Styresmaktene krev at det skal vera eit klart skilje mellom nettselskap og kraftleverandør i same konsern. Namnet Vonett AS vart ikkje godkjent av styresmaktene. Det er difor laga nytt namn Tendranett AS. Me leverer dei same tenestene som før; ei sikker straumforsyning kvar dag året rundt – frå fjell til fjord.


Les meirKundeweb