Informasjon


Voss Energi eig og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i Voss kommune, totalt 1.475 km linjer og kablar. Voss Energi overfører energi til ca 10 800 nettkundar. Nettverksemda er organisert i ei eige avdeling i Voss Energi. Nettavdelinga byggjer, driv og vedlikeheld straumnettet i Voss kommune og har vaktberedskap 24 timar / 365 dagar i året.

I menyen til nedanfor finn du meir informasjon om nettverksemda i Voss Energi.


Nytt frå nett:

Olje – og energidepartementet (OED) har gitt Voss Energi NETT AS konsesjon til å byggja ein ny 132kV – kraftledningmellom Kjønnegard og Myrkdalen i Voss Kommune. Her finn du meir info.