Målaravlesing


Etter at nye, automatiske målarar har vorte installert treng du ikkje lesa av målaren din. Ynskjer du å få oversikt på målarverdiar og forbruk frå det nye systemet kan du gjera det på Kundeweb. Du må ha kundenummeret ditt for nett for å logga på nett sin kundeweb. Dersom du skal logga på mine sider hjå kraft så må du bruka kundenummer og mobilnr.

Du kan også logga deg på elhuben med bankID.

Har du ikkje kundenummeret ditt, så ta gjerne kontakt med oss på 56528300, så hjelper me deg å finna det. Kundenummeret for kraft står på fakturaen.

Gamal pålogging finn du ved å klikka på straumnettet og kundeweb.

Gå til kundeweb