Næring


Vonett har omlag 1500 næringskundar.

Aktuell informasjon for næringskundar finn du nedanfor.

Kundeweb

Klikk på Straumkontoen oppe til høgre.

For å logge deg på treng du kunde nr. og målepunkt ID. 
Dette finn du på faktura eller målaravlesingskort frå oss. 

På Straumkontoen finn du dei opplysningane me har registrert om verksemda di, dine avtalar, forbrukshistorikk, økonomioversikt og kopi av fakturaer. Her kan du også registrere målaravlesning elektronisk.

Målaravlesning

Etter at nye, automatiske målarar har vorte installert treng du ikkje lesa av målaren din. Ynskjer du å få oversikt på målarverdiar og forbruk frå det nye systemet kan du gjera det på Kundeweb. Du må ha kundenummeret ditt for nett for å logga på nett sin kundeweb. 

Du kan også logga deg på elhuben med bankID. www.elhub.no

Har du ikkje kundenummeret ditt, så ta gjerne kontakt med oss på 56528300, så hjelper me deg å finna det.

Faktura

Betaling og faktura

Alt forbruk av straum vert fakturert på etterskot.

Kopi av tidlegare fakturaer finn de ved å logga inn på Straumkontoen. For spørsmål knytta til betaling, ber me om at du kontaktar kundeavdelinga på tlf. 56528300.

Nettleige

Ny modell for nettleige er innført 01. juli 2022.

Her finn du standardvilkår for nettleige og tilknyting for næring frå Energi Norge  

Det er storleiken på sikringane som bestemmer kva type nettariff anlegget skal ha.


1. januar 2022 vert nettleiga tilpassa samla nettinntekt i høve til fastsett inntektsramme for nettverksemda og endringar i forbruksavgift. Sjå under for ny prisliste. 

Prisliste 1.mai 2023

Offentlege avgifter 2023.

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: april-desember 15,41 øre/kWh.
 • MVA: 25%

Prisliste 1. juli 2022

Offentlege avgifter 2022.

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: jan-feb-mars 8,91 øre/kWh, april-desember 15,41 øre/kWh.
 • MVA: 25%

Prisliste 1.januar 2022

Offentlege avgifter 2022.

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: jan-feb-mars 8,91 øre/kWh, april-desember 15,41 øre/kWh.
 • MVA: 25%

Prisliste 1.januar 2021

Offentlege avgifter i 2021 er:

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh.
 • MVA: 25%

Prisliste 1.januar 2020

Offentlege avgifter i 2020 er:

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: 16,13 øre/kWh.
 • MVA: 25%

Prisliste 1.januar 2019

Offentlege avgifter i 2019 er:

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: 15,83 øre/kWh.
 • MVA: 25%

Prisliste 1.januar 2018

Offentlege avgifter i 2018 er:

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh.
 • MVA: 25%.

Prisliste 1.juli 2017

Offentlege avgifter i 2017 er:

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: 16,32 øre/kWh.
 • MVA: 25%.

Prisliste 1.januar 2017

Offentlege avgifter i 2017 er:

 • Enova-bidrag: kr 800 pr år 
 • Forbruksavgift: 16,32 øre/kWh.
 • MVA: 25%.

Flyttemelding

Flyttar eller avslutter verksemda di, ta kontakt med oss på kundemottaknett@vossenergi.no med opplysningar.

Leveringsplikt

Verksemder må aktivt velja kraftleverandør.

Standardvilkår

Fylgjande dokument utarbeidd av bransjeorganisasjonen Energi Norge definerer våre standard leveringsvilkår for næringskundar:

Her finn du standardvilkår for nettleige og tilknyting for næringskundar frå Energi Norge.

Leverandørbyte

Det er kostnadsfritt å byta kraftleverandør. Når de ringjer Vonett vil våre kundehandsamarar gje dykk nøytral rettleiing om dette.

Ta kontakt med ein kraftleverandør snarast og hugs å ha fygjande opplysningar klare når du skal inngå kraftleveringsavtale:

 • Namn på verksemda
 • Foretaksnummer
 • målepunnkt ID (sjå faktura)