Framsida > Informasjon > Kraftleverandørar

Kraftleverandørar


Straumprisen er todelt og består av nettleige og kraftforbruk. Krafta kan du kjøpa kor du ynskjer, og du må sjølv velja kva kraftleverandør du ynskjer.

Dersom du ikkje vel kraftleverandør, vil nettselskapet levera kraft til deg på "leveringsplikt":

Leverandørbyte

Det er kostnadsfritt å byta kraftleverandør. Når du ringjer Vonett, vil våre kundehandsamarar gje deg ei nøytral rettleiing om dette.

Ta kontakt med kraftleverandør og hugs å ha fygjande opplysningar klare når du skal tinga kraftleveringsavtale:

  • Namn / Namn verksemd
  • Fødselsnr / Foretaksnummer
  • målepunkt ID (sjå faktura)