Framsida > Informasjon > Energiutgreiing

Energiutgreiing


Alle områdekonsesjonærar - dvs Vonett i Voss kommune - er pålagt å utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kommunen. Det skal og arrangerast eit offentleg møte der utgreiinga vert presentert.

Aktuelle dokument

Energiutgreiinga for 2013.