Framsida > Informasjon > Elbil

Elbil


Voss Energi har etablert hurtigladestasjonar for elbil på Amfisenteret og på ved Sambygg på Vinje.   

Begge plassar kan alle elbil-typar lada.
Utbygginga er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Voss kommune, enova og Voss Energi AS. Fylkesutvalet i Hordaland har vedteke auka utbygging av infrastruktur for elbilar i Hordaland. Målet er at 20 prosent av lette køyretøy i fylket er elbilar innan 2020. Oversiktskart over eksisterande og planlagde hurtigladestasjonar finn du på www.elbil.no

Du kan lada med ein app eller sms frå www.bilkraft.no For å få tilgang til dette systemet må du oppretta ein profil hjå dei.

Hurtigladekartet for Hordaland.


Her er litt tips til lading av elbil