Framsida > Informasjon > Skjema

Skjema


I menyen nedanfor finn du ei samling av elektroniske og manuelle skjema.

Jordfeil

Ver venleg å nytta dette skjemaet når du melder om jordfeil.

Dersom du vil melda ifrå om feil i straumforsyninga, kan du ringja vår feilmelding på 56 52 83 50.

Gateljos

Ver venleg å nytta dette skjemaet når du melder om feil på gateljos

Dersom du vil melda ifrå om feil i straumforsyninga, kan du ringja vår feilmelding på 56 52 83 50.

Åpne gateljosskjema

Tinging av byggjestraum

Ver venleg å nytta dette skjemaet for å tinga byggjestraum.

Åpne byggjestramskjema

Eg flyttar inn

Skjema for flyttemelding når ein flyttar inn. 

Åpne skjema

Eg flyttar ut

Skjema for flyttemelding når ein flyttar ut.

Åpne skjema

Gravemelding

Link til gravemeldingskjema

Installasjonsmelding

Installatørar som skal utføra innstallasjonsarbeid i vårt nettområde bes logge på installatørweb. Alternativt sende inn skjema for Installasjonsmelding manuelt.